วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พัฒนาการการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : เรื่องของตัวเลข ชั้น ป.3 - Progression in Primary Maths Year 3 - All about Numbers

พัฒนาการการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : เรื่องของตัวเลข ชั้น ป.3


ร่วมศึกษาการกำหนดบทบาทของผู้อำนวยการ เพื่อรักษามาตรฐานของโรงเรียน ผ่านงานนิเทศการสอนห้องเรียนคณิตศาสตร์ และการให้ข้อมูลป้อนกลับของโรงเรียนประถมเอลีนอร์ พัลเมอร์ ได้ในรายการนี้ จากความพยายามของอาจารย์เคท ฟรูด ผู้อำนวยการ และผู้ประสานงานวิชาคณิตศาสตร์และทีมงาน นักเรียนของโรงเรียนในนอร์ทลอนดอนแห่งนี้ จึงมีผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย มาลองชมการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน ที่มีเนื้อหาเน้นทำความเข้าใจเรื่อง “ตัวเลข, ตัวเลข, ตัวเลข” โดยให้นักเรียนในชั้นร่วมกันสำรวจกลุ่มตัวเลขต่างๆ และความสัมพันธ์ของจำนวนตั้งแต่ 1-20

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น