วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โจทย์เสริมประสบการณ์ ตรรกศาสตร์

logic  ลอง Download ไปทำดูนะ


นักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มความสามารถในการแก้โจทย์ ตรรกศาสตร์ ลองทำดู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น