วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมการ ตอน 1 - Equations : Equations 1

สมการ ตอน 1 - Equations : Equations 1

ความท้าทายในการแก้สมการเชิงเส้น และสมการกำลังสองถูกหยิบยกขึ้นมาโดยจอนนี ฮีลีย์ ครูวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิดีโอนี้เริ่มจากการนำเสนอสมการเชิงเส้นที่มีเงื่อนไขตัวแปรต่าง ๆ เพื่อหาราคาช็อกโกแลตแท่ง ไปจนถึงการนำเสนอสมการกำลังสอง และการหามิติของแปลงดอกไม้ เมื่อคุณทราบขนาดของพื้นที่ วัตถุประสงค์คือ เพื่อกระตุ้นครู และนักเรียนด้วยการใช้สถานการณ์ที่ง่าย และเหมาะสำหรับสร้างขึ้นในห้องเรียนมาใช้ ความสามารถโดดเด่นของจอนนี ฮีลีย์ คือการให้อำนาจนักเรียน และส่งเสริมให้พวกเขาแสดงความคิด และความเห็นออกมาในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น