วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิเคราะห์บทเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

วิเคราะห์บทเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาจากการสังเกตการสอน ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับไม่ตัดต่อ เรื่อง รูปทรง สองผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาวิเคราะห์เทคนิคการสอน และจุดเด่นของครูในการวางแผนการสอน เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ ให้เพื่อนครูท่านอื่นสามารถนำไปใช้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น